rozmiar fontu: A+ A- | wersja kontrastowa | mapa strony

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

dla powiatu pabianickiego
e-budownictwo
STRONA GŁÓWNA  /  Przepisy prawa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane