Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków.

Informujemy też, że prowadzone będą kontrole utrzymania należytego stanu budynków, a wobec osób winnych zaniedbań, zastosowanie będą miały przepisy art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332, z późn. zm.).